Eğitim Programımız

Okulumuzda uygulanmakta olan etkinliklerimiz, çocukların yaparak ve yaşayarak katılımcı olabildikleri bir eğitim ortamında gerçekleşmektedir. Programımız çocukların bireysel özelikleri göz önünde bulundurularak farklı öğrenme metodlarına göre planlanmış etkinlikler ve branş derslerinden oluşmaktadır.

Fen programı(gems)

Aşamalı Matematik Programı

Sayma zamanı etkinliği

Dünya vatandaşlığı eğitimi

Değerler eğitimi

Drama eğitimi

Görsel-anlat etkinliği

Keşif gezileri

Proje eğitimi

Eğitsel oyunlar

Portfolyo çalışmaları

Güne merhaba etkinliği

Mutfak etkinliği

Akıllı tahta çalışmaları

Minik tema eğitim programı

Okuma-yazma çalışmaları