0212 868 36 78

Eğitim Programımız

Okulumuzda uygulanmakta olan etkinliklerimiz, çocukların yaparak ve yaşayarak katılımcı olabildikleri bir eğitim ortamında gerçekleşmektedir. Programımız çocukların bireysel özelikleri göz önünde bulundurularak farklı öğrenme metodlarına göre planlanmış etkinlikler ve branş derslerinden oluşmaktadır.

» Fen programı(gems)
» Aşamalı matematik programı
» Sayma zamanı etkinliği
» Dünya vatandaşlığı eğitimi
» Değerler eğitimi
» Drama eğitimi
» Göster-anlat etkinliği
» Keşif gezileri
» Proje eğitimi
» Eğitsel oyunlar
» Portfolyo çalışmaları
» Güne merhaba etkinliği
» Mutfak etkinliği
» Akıllı tahta çalışmaları
» Minik tema eğitim programı
» Okuma-yazma çalışmaları