0212 868 36 78

Ölçme ve Değerlendirme

Rüya Anaokulu ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, çocuklarımızın gelişimlerini periyodik aralıklarla takip ederek, kazandığı veya eksik kaldığı becerileri tespit etmemize yardımcı olmaktadır. Çocuklarımızın yaşlarına uygun amaç ve hedefler göz önünde bulundurarak göstermiş olduğu gelişim düzeyiyle ilgili değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler velilerin ve öğretmenlerin çocuğun gelişimini en doğru şekilde desteklemesine olanak sağlamaktadır.

Gelişim Raporu 
 Dönemlik olarak çocuğun ince ve kaba motor gelişiminin, sosyal-duygusal gelişiminin, dil gelişiminin, bilişsel gelişiminin ve öz bakım becerilerinin incelenmesi ve belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yorumlanmasına dayanır. 

Gelişim Değerlendirme Çizelgesi
 Periyodik olarak üç ayda bir çocuğun ince ve kaba motor gelişiminin, sosyal-duygusal gelişiminin, dil gelişiminin, bilişsel gelişiminin ve öz bakım becerilerinin yaş grubuna göre değerlendirmesine dayanır.
 
Gözlem Formları
Öğrencilerin bireysel ve grup içerisindeki tutum ve davranışlarının, problem çözme becerilerinin, iletişim becerilerinin, grup içerisindeki konumunun ve rollerinin gözlemlerine dayanır.

Portfolyo
Çocuklarımızın örnek çalışmalarının bir araya getirilerek göstermiş olduğu gelişmeleri ölçmek için kullanılır. Her öğrenci için eğitim yılının başlangıcından itibaren düzenlenmeye başlanan portfolyo dosyalarının içeriği her yaş grubu için ayrı oluşturulur. Gelişimin her alanıyla bağlantılı olan bu örnek çalışmalar tüm yıl boyunca öğrencinin kendisine ait bir dosyada toplanır. Resim, kesme-yapıştırma, uygulamalı derslere ait çalışmaları içinde bulundurur.

Rüya Anaokulu’nda çocuklarımızın bilişsel ve sosyal duygusal gelişimlerinin takibi için geçerli ve güvenilir sonuçlar veren test ve ölçekler uygulanmaktadır. Uygulanan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri analiz edildikten sonra raporlanır. Sonuçlara ilişkin çocuklarımızın bireysel gelişiminin desteklenmesine olanak sağlayacak düzenlemelerde ve geribildirimlerde bulunulur.

Okulumuzda Uygulanan Test ve Ölçekler
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
Luissa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Bir Adam Çiz Testi
Bir Aile Çiz Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Duygularımız Testi
Denver Gelişimsel Tarama Testi